Voor wie?

Atelier De Iep biedt zinvolle dagbesteding aan ouderen/volwassenen die begeleiding en/of zorg nodig hebben.
Wij richten ons voornamelijk op mensen met (beginnende) dementie, maar ook mensen met parkinson, autisme, niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of lichamelijke beperkingen kunnen soms bij ons geplaatst worden. Uitgangspunt bij de groepssamenstelling is dat alle deelnemers zich prettig en ‘op hun plek’ voelen in de groep.
Om in aanmerking te komen voor deelname aan onze activiteiten, dient men een indicatie te hebben voor ‘begeleiding groep’ van Gemeente (WMO) of het CIZ.
Het is niet nodig om ervaring te hebben op het creatieve vlak, want elke deelnemer kan op eigen niveau en in eigen tempo werkstukken maken.
Wel is het zo dat deelnemers moeten kunnen functioneren in een groep (Er zijn 4 begeleiders voor maximaal 20 deelnemers).
Verder is het van belang dat deelnemers in staat zijn om zich enige tijd te kunnen concentreren op een werkstuk.

Door middel van uitgebreide informatie- en intake gesprekken, met zowel de deelnemer als de mantelzorger(s), proberen wij de zorgwens zo duidelijk mogelijk te krijgen.
Ook zullen wij zo goed mogelijk informatie geven over wat wij te bieden hebben binnen Atelier De Iep.
Als de zorgwens en ons aanbod goed op elkaar aansluiten, kan de deelnemer kiezen voor dagbesteding bij Atelier De Iep.

Iedere deelnemer is uniek en zal door ons aangesproken worden op een manier die aansluit bij zijn/haar mogelijkheden.
Atelier De Iep is een rustige, prikkelarme omgeving. Wij zorgen voor veel structuur, regelmaat en continuïteit. Dit biedt de deelnemers houvast en veiligheid, zodat zij zich prettig voelen en lekker bezig kunnen zijn.