Wie zijn wij?

Ans Hollander en Erik Vroege hebben in 2015 Zorgatelier De Iep opgericht.
Ans en Erik: “Wij vinden het fantastisch om een fijne dagbestedingplek te bieden, waar mensen op een ontspannen manier creatief bezig kunnen zijn, elkaar kunnen ontmoeten en het gevoel kunnen hebben dat ze ‘er toe doen’ en er helemaal bij horen!”


Ans

Ans (1964) heeft lange tijd in het onderwijs gewerkt. Eerst in het basisonderwijs op een school voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden en de laatste 15 jaar als docent Nederlands / Rekenen / Maatschappijleer bij het R.O.C. van Amsterdam, waar zij les gaf aan anderstalige analfabete volwassenen. Tevens ontwikkelde zij samen met collega’s veel lesmateriaal.
Van 2011 tot 20214 is zij mantelzorger geweest voor haar zus die door een herseninfarct gehandicapt raakte. Ans regelde een PGB en coördineerde de vele zorg die haar zus nodig had, zodat zij – ondanks haar zeer zware handicap – in haar eigen huis kon blijven wonen en zoveel mogelijk zelf de regie kon blijven houden over haar leven. In 2014 is de zus van Ans helaas overleden.
Door de ziekte van haar zus maakte Ans kennis met vele instellingen voor gehandicapten-zorg. Ook ging zij meerdere malen met haar zus op vakantie met groepsreizen van de Zonnebloem. Ze volgde een seminar bij een antroposofische instelling voor dagbesteding & verblijf, liep stage bij een verpleeghuis en een zorgboerderij. Tevens volgde zij verschillende cursussen op het gebied van dementie.
Tijdens haar onderwijzers opleiding specialiseerde Ans zich in het vak tekenen/schilderen. In de loop der jaren heeft zij aanvullend ook verschillende cursussen gevolgd op dit gebied. Daarnaast heeft Ans lesbevoegdheden voor de vakken handvaardigheid, textiele werkvormen en muziek.

 

Erik

Erik (1963) heeft bijna 30 jaar in de bouwwereld gewerkt bij verschillende architectenbureau’s. Als hoofd tekengroep zorgde hij ervoor dat bouwprojecten in goede banen werden geleid, planningen en budgetten in de gaten werden gehouden, en de communicatie met opdrachtgevers, aannemers, gemeenten, etc. goed verliep.
Erik is een echte teamwerker; probeert graag het beste in de ander naar boven te halen, om zo samen tot mooie resultaten te komen.
In 2015 besloot Erik het roer om te gooien, om samen met Ans een mooi zorg-atelier van de grond te gaan tillen.
Als stagementor heeft Erik in de architectuur vele jaren jongeren-in-opleiding begeleid.
Door de zus van Ans heeft ook Erik in de afgelopen jaren veel bijgeleerd over gehandicapten-zorg; een deel van de zorg nam hij voor zijn rekening.
Erik volgde een seminar bij een antroposofische instelling voor dagbesteding & verblijf en liep stage op de afdeling ‘dagbesteding’ van een verpleeghuis. Tevens volgde hij verschillende cursussen op het gebied van dementie.
Erik heeft vele hobby’s, waaronder houtbewerken en tuinieren. Ans en Erik hebben samen 2 volwassen zoons.

 

Medewerkers

Naast Ans en Erik zijn er verschillende medewerkers actief bij Zorgatelier De Iep.